Kurdî English

İsmail Beşikci Vakfı Kürt Çalışmaları Konferansı’nın bu yıl ikincisini düzenledi. 7-8 2014 Haziran tarihinde düzenlenen Konferans Boğaziçi Üniversitesi İbrahim Bodur Auditorium’unda çok kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Fikret Adaman kısa bir konuşmayla selamladıktan sonra, İsmail Beşikci Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gürbüz kısa bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada Konferansın önemine değindi. Gürbüz; “İkincisini düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz Kürt Çalışmaları Konferansı’nın gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. 25 Mayıs 2013’te ilkini gerçekleştirdiğimiz Kürt Çalışmaları Konferansı başarı ile sonlanmış ve konferanstaki sunumlar bir kitapta toplanmıştır. 7 Haziaran 2014 günü İBV Yönetim Kurulu Başkanı İbrhin Gürbüz "Dileğimiz bu çalışmaların başarılı ve düşün hayatımıza katkı sunmasıdır” diyerek Vakfın etkinliklerinden ve gelecekte yapacakları çalışmalardan kısaca bahsetti. Gürbüz, sözü açılış konuşmasını yapmak üzere Dr. İsmail Beşikci’ye bıraktı. Beşikci  “Akademik Özgürlük, İfade Özgürlüğü, Basın Özgürlüğü” konulu bir konuşma yaptı. Beşikci konuşmasında “Bilim, bilgiyi üretmenin en sağlıklı ve en kalıcı yoludur. Din de bilgi üretir, ideoloji de ama en sağlıklı ve iyi bilgiyi bilim yöntemi ile elde ediyoruz. Bilginin ve üretiminin en sağlıklı koşulu o toplumda ifade özgürlüğünün kurumsallaşmasıdır. Eğer bir siyasal sistemde ifade özgürlüğü kısıtlıysa orada bilim ortamını oluşturmak mümkün değildir” dedi. İsmail Beşikci’den sonra ikinci açılış konuşmasını Ehess Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamit Bozarslan yaptı. Bozarslan, “Kürt Araştırmaları: İmkânlar, Engeller ve Yeni Sahalar” başlıklı Kürtçe yaptığı konuşmada İran ile ilgili akademik çalışmaların yeterli olmadığını söyledi. Bozarslan konuşmasının devamında, “Eskiden Kürtler ile ilgili çalışma yapmak isteyenler için kaynaklar çok sınırlıydı. Ama bu değişti ve Kürtlerle ilgili artık kaynaklarımızın arttığını görüyoruz. Şu zamanlarda Kürtlerle ilgili ortalama yılda 50-60 makale yazılmakta. Şimdilerde geçmişe oranla tezler de fazla yazılmaya başladı. Eskilerde genellikle Lübnan ve Filistin üzerine akademik tezler hazırlanıyordu. Oysa şimdilerde Kürtlerle ilgili direk ve ya Ortadoğu işlerken Kürtlerle ilgili tezlerde yazılıyor. Bütün bu gelişmelere rağmen bizim de bu sahada bazı sorunlarımız var. Şu dönemlerde Kürt sosyolojisi, tarihi ve kültürü üzerine çalışmalar yapmak da gerekiyor diyerek konuşmasını bitirdi.   

Çok sayıda kişinin katıldığı konferansın, "Osmanlı Dönemi Kürtlerin Sosyal Tarihi" adlı ilk oturumunda konuşmacı olarak Akron Üniversitesinden Yrd. Doç. Janet Klein, Fransa Nantes İleri Çalışmalar Enstitüsünden Dr. Yavuz Aykan ile Kanada Queen Üniversitesinden Zozan Pehlivan yer aldı.

 

Yrd. Doç. Dr. Seda Altuğun moderatörlüğünü yaptığı oturumda, ilk söz alan Yrd. Doç. Dr. Janet Klein, "Osmanlı İmparatorluğunda azınlığın inşası, Ermeniler ve Kürtler" başlıklı bir sunum yaptı. Aynı coğrafyada yaşayan Ermeniler ile Kürtlerin karşı karşıya getirilmesi için politikalar yürütüldüğünü kaydeden Klein, "Kürtlere, coğrafyada hak sahibi olduğu propagandası yapılarak, bu toprakları Ermenilerden korumaları gerektiği söylendi. Osmanlı tarafından Kürtlere, dini yönden de ortak bağ olduğu sürekli söylendi. Bu şekilde Ermeniler ve Kürtler karşı karşıya getirildi. Yani Kürtlere aidiyet üzerinden yaklaşıldı" diye konuştu. Klein, Ermeni soykırımına giden süreçte, tek tipleştirme politikalarının da yürütüldüğünü kaydetti.

Osmanlı Yezidilere yaşam sansı vermiyordu

Kleinin ardından söz alan Yrd. Doç. Dr. Yavuz Aykan ise "Sünni siyasal ve hukuksal kurgular, Kürdistanın Osmanlı döneminde Darül-harb olarak inşası üzerine" başlıklı sunum yaptı. "Kürdistan coğrafyasının Osmanlı döneminde coğrafya olarak değil, her zaman hukuksal kavram olarak yer aldığını" belirten Aykan, "Kürdistanın Osmanlı döneminde her zaman hukuksal bir yanı vardı, hiçbir zaman coğrafya olmadı. Çünkü orası Osmanlı için her zaman çok kimlikli ve çok inançlı bir yerdi. Bu yüzden de savaş yeri” olarak bakılıyordu ifadelerini kullandı. Sunumunun devamında Osmanlı devletinin inançlara dönük de baskıcı ve yok edici bir politika izlediğini kaydeden Aykan, Êzidîlerin katledilmelerle karşı karşıya kaldığını ve buna dönük de fetvaların çıkarıldığına dikkat çekerek, "Osmanlıda Êzidiler için iki çeşit fetva vardı. Biri, ‘Êzidiler kafirdir diğeri de dinden dönen öldürülür. Bu iki fetva da Yezidilere yaşam şansı vermiyordu. Êzidilere zaten dinden dönenler deniliyordu" diye belirtti.

Konuşmacılardan Kanada Queens Üniversitesinden Zozan Pehlivan ise "Bir İsyanın Düşündürdükleri: Yerel Otoritelerin Küçülmesi ve Devlet Gücünün İnşası" üzerinde hazırladığı doktora çalışmasının İngilizce olarak sunumunu yaptı. Soru cevap bölümünün ardından oturum son buldu. Konferans, "Gündelik Hayatın Siyaseti" adlı 2.oturum ile devam etti.

Kürt Çalışmaları Konferansı’nın ikinci oturumunun moderatörlüğünü Dr. Bilgin Ayata üstlendi. Ayata ilk sözü Yrd. Doç. Dr. Hişyar Özsoy’a bıraktı. Özsoy “Ölülerle Savaşmak: Bir Karşı Egemenlik Mücadelesi Olarak Kürdistan’da Ölüm-Hayat Diyalektiği” konulu konuşmasına başlamadan önce Roboski üzerine yapılmış belgeselden bir sahne ile Yılmaz Güney’in sürü filminden bir sahneyi izleyicilere izleterek başladı. Dinleyenlerin yorumlarını aldıktan sonra Özsoy; “Kürt sorununu genellikle insan hakları sorunu olarak ele alırlar, ben buna katılmıyorum. Kürtlerin insanca yaşama sorunu yok, insanca ölememe sorunu var. Bu da direk egemenlik sorunudur” dedi. Hişyar Özsoy’dan sonra Onur Günay söz aldı. Günay, “Parçalı Öznellikler: Arzu ile Tövbe Arasında İstanbul’da Kürt İşçiler” konulu konuşmasını bitirdikten sonra oturum soru cevap bölümüyle son buldu.

Konferansın 3. oturumu “Hafız, Kültür ve Edebiyat” başlığıyla yapıldı. Oturumun moderatörlüğünü Ronayi Önen üstlendi. İlk konuşmacı olan Ramazan Alan, “ Kürt Edebiyatının Apolitikliğinin İmkânsızlığına Dair “  konulu konuşmasını Kürtçe yaptı. Alan’ın konuşmasından sonra sözü Yrd. Doç. Dr. Engin Sustam’a aldı. Engin Sustam, “Kürt Alanında Güncel Sanatın Kısa Tarihi: Travma, Politik Estetik “  konulu bir konuşma yaptı. Sustam’ın konuşmasından sonra oturum soru cevap bölümüyle son buldu.

Konferansın 2. Günün ilk oturumun moderatörlüğünü Yrd.  Doç. Dr. Bülent Küçük yaptı. Bülent Küçük’ün moderatörlüğünü yaptığı “Yerel Yönetimler, Yerinden Yönetilme ve Siyaset” oturumda ilk önce Dr. Naif Bezwan (Mardin Artuklu Üniversitesi) (Sıkı)yönetimlerden Özyönetimlere Doğru - Yerelliğin Yeniden Keşfi başlıklı sunumunu yaptı.

Hukukçu olan Dr. Derya Bayır (Queen Mary Londra Üniversitesi) Halkların Kendi Kaderini Tayin Hakkini Yeniden Düşünmek:  Uluslararası Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında bir İnceleme adlı sunumunu yaptı ve ardından  Çetin Gürer (SBF Ankara Üniversitesi) Demokratik Özerklik: Bir Yurttaşlık Heterotopyası sunumundan sonra  tartışmalarla birlikte oturum sona erdi.

Kürt Çalışmaları Konferansı Demokratik Özerklik konusunun tartışılması için hazırlanan bir forumla bitti. Foruma Prof. Dr. Mesut Yeğen moderatörlük yaparken, tartışmaya İBV Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gürbüz, İBV Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Önal, Doç. Dr. Yahya Madra, Prof. Dr. Şemsa Özar, Yrd. Doç. Dr. Bülent Küçük, Yrd. Doç. Dr. Hişyar Özsoy, Dr. Ruken Şengül,  Dr.Yavuz Aykan, Dr. Derya Bayır, Dr. Naif Bezwan, Dr. Cuma Çiçek, Harun Ercan, Gülistan Yarkın, Zozan Pehlivan,  Çetin Gürer ve Serhat Bingöl katıldı.

Fotoğraflar için tıklayınız...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Copyright © 2018