Ekîp

Ekîpe

Irmak Aytemür Bulut – Kordînatore Proje û Fînansê
Şükran Şahin – Kitabxaneyê Cigêrayişî yê WÎB Koordînatore
Mevlüt Oğuz – Berpirsyarê Komînîkasyon û Medya
Şilan Seyhan – Sekretaryaye Dîyarbekirê