İsmail Beşikci Akademisi - Bahar/Sonbahar

 • Hazırlayan:

  İsmail Beşikci Vakfı

 • Yer:

  Internet

 • Tarih:

  14/06/2023

 • Saat:

  14:00 - 17:00

 • Paylaş:

Etkinlik Açıklaması

İSMAİL BEŞİKCİ BAHAR AKADEMİSİ – BAHAR 2023:

21. YÜZYILDA KÜRDİSTAN'IN NOMOSU (08.07-2023- 12.08.2023)

Akademi Koordintaörü: Can Şeker | cansekerserdar@gmail.com 

*Online

1. HAFTA- 08.07.2023 (Ömer TEKDEMİR)
19. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kürdistan Ekonomi Politiği

 2.HAFTA -15.07.2023 (Neşe ÖZGEN & Arzu YILMAZ)
21. Yüzyılda Kürdistan'ın Statüsü

3.HAFTA - 22.07.2023 (Mustafa ZENGİN)
Kürdistan'da Toplumsal Sözleşmenin Temel Dayanakları

4.HAFTA - 29.07.2023 (Celil KAYA)
21. Yüzyılda Kürdistan'da Siyasal Perspektifler Üzerine

5.HAFTA - 5.08.2023 (Mashuq KURT)
Kürdistan'da Adalet Döngüsünün İlk Halkasının Tahayyülü: 'Duvarın İnşası'

6.HAFTA -12.08.2023 (Can ŞEKER)
Kürdistan'da Kuzey-Güney Hattı Temelinde  Ulus-devlet ve Önderlik Üzerine Tezler

2023 Beşikci Vakfı Bahar Akademisi, " 'Kürdistan'ın Nomosu' başlıklı 2022 Bahar Akademisi'nde sorunsallaştırılan Kürdistan'ın Nomosu"ndan bahsetmek ve/ya bunu kurmak mümkün müdür?"den hareketle, "21. Yüzyılda Kürdistan'ın Nomosu"nu tartışmaya açmayı hedeflemektedir.  Reel anlamda Kürdistanda olup bitene dair söylenenlerin toplamına tekabül ettiği şeklinde tanımlanabilecek 21. Yüzyılda Kürdistanın Nomosu kavramsalı, mevcut olanı reddetmeyen ve fakat onu kendini sunduğu şekliyle de kabul etmeyen bir ethosa sahiptir. Bu anlamıyla, bir şeyin gerçek, var ve yaygın olması onu hakikat ve doğru kılmadığı gibi onun görmezden gelinmesi de mümkün değildir. Bu, çitlenmemiş ve/ya duvar örülmemiş bir bahçenin olmadığı bir mekanda tahayyülümüzün/nomosumuzun sınırı ne(rede) dir? sorusunu ve buna yanıtlar sunulmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu anlamda, 21. Yüzyılda Kürdistan Nomosuna dair tüm açıklamaların akacağı şeyin ise, yukarıda ifade edilen çerçeveyi anlama ve açıklama girişimleri olacağını söylemek çok da fazla aşırı bir yorum olmayacaktır. 
Bu amaç doğrultusunda, ilk olarak  öncelikle 19. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kürdistan Ekonomi Politiği ele alınacaktır. Daha sonra bu temelden hareketle, 21. Yüzyılda Kürdistanın statüsü tartışması yapılacaktır. Üçüncü hafta ise, Kürdistan'da  Toplumsal Sözleşmenin Temelleri tartışılıp bu başlığın kendisinin dahi sorunsallaştırılmasının gerekliliği üzerine bir sunum yapılacaktır. Dördüncü haftada ise, 21. yüzyılda Kürdistan'da siyasal perspektiflerin genel hatlarıyla ortaya konulması hedeflenmiştir. Beşinci haftada ise, tüm bu dört haftada ele alınan başlıkların gelip dayandığı temel nokta olarak Kürdistan'da 'Duvarın İnşası'ndaki harcın özne(leri)nin ne(ler) ve kim(ler) olabileceği tartışılacaktır.

Son haftada ise, Kürdistan’daki siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel olarak sınıra işaret eden kuzey-güney hatlarındaki farklılığın kendisini bir nomos olarak kabul edilerek bu farklılıkların garantörlüğünde bir siyasallık oluşturmanın mümkün olup olmayacağı tartışılacaktır. Bunun ise, Kürdistan'da bir asrı aşkındır bir şekilde doğrudan ve dolaylı olarak yapılan ulus- devlet ve önderlik tartışmalarını başka bir bağlama taşımanın ve o alanda konuyu ele almaya imkan sağlayabileceği savlanmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 02.07.2023

Sonuçların Açıklanacağı Tarih: 04.07.2023

Programın Başlayacağı Tarih: 08.07.2023

Programın Biteceği Tarih: 12.08.2023

Gün ve Saat: Cumartesi: 14.00-17.00

Yaklaşan Etkinlikler
 • 20
 • Nis
GOTÛBÊJ & ÎMZE
 • 14:00 - 16:00
 • İBV Diyarbakır Temsilciliği
 • 06
 • Nis
GOTÛBÊJ & ÎMZE ”Siya yê Din û Çîrok"
 • 14:00 - 16:00
 • İBV Diyarbakır Temsilciliği
Haberler