Biz Kimiz?

İsmail Beşikci Vakfı (İBV)

Vakfımız  yaşamını Kürt çalışmalarına, eleştirel düşüncelerin özgürce ifade edilmesine ve akademik özgürlüklerin savunulmasına adayan Dr. İsmail Beşikci’nin adını, bilimsel yöntemini, çalışmalarını ve mücadelesini yaşatmak amacıyla 2011 yılında İstanbul’da kuruldu.

İsmail Beşikci hocanın özel koleksiyonu dahil 12.000 kitap, 800 farklı dergi ve 3000’e yakın sayıda 97 farklı gazeteden oluşan bir arşivi bulunan İBV Araştırma Kütüphanesi okurların hizmetine açıldı. Ayrıca vakfımızın Diyarbakır Temsilciliği 2014 yılından beri faaliyet göstermektedir.

Kurulduğu günden itibaren Kürt çalışmaları alanının güçlendirilmesi ile akademik çalışma ve ifade özgürlüğünün gelişmesi için çalışan vakfımız bu amaçla pek çok panel, seminer, atölye ve akademik programların yanı sıra, ilki 2013 yılında yapılan Uluslararası Kürt Çalışmaları Konferansları düzenlemiş bulunmaktadır.

Beşikci Hoca’nın tüm eserlerini yayınlayan vakfımız, ayrıca Kürt çalışmaları alanında da birçok eser yayımladı ve yayıncılık faaliyetlerine prestij eserler ve başvuru kaynakları basarak devam ediyor.

2012 yılında yayın hayatına başlayan Kürt Tarihi dergisi, 2017 yılında 28’inci sayıdan itibaren aynı yayın kurulu ekibiyle İsmail Beşikci Vakfı tarafından yayımlanıyor.

Vizyonumuz:

Bilimsel ve eleştirel düşüncenin, akademik özgürlüklerin, insan hak ve özgürlüklerinin korunduğu, etnik, kültürel ve dinsel olarak dezavantajlı grupların haklarına saygı gösteren ve bu hakları güvence altına alan,  toplumlararası barışın, eşitliğin sağlandığı, sorunlarının diyalog, karşılıklı saygı ve iyi niyetle çözüldüğü, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirildiği, hukukun üstünlüğüne, hoşgörü ve çoğulculuğa dayanan, katılımcı demokratik ve özgürlükçü bir toplum ve siyasal sistem oluşmasına katkıda  bulunmak.

Misyonumuz:

İfade özgürlüğü ve akademik özgürlüklerin gelişmesi için mücadele etmek. Bu alanlardaki hak ihlallerini izlemek ve raporlamak.

Özgür bilimsel düşüncenin gelişimi ile demokratik özgürlükler arasında yakın bir ilişki olduğu kabulünden yola çıkarak siyasal ve ideolojik baskılardan arınmış bir akademi ve özerk üniversite kültürünün yerleşmesi için çalışmalar yapmak ve faaliyetler yürütmek.

Kürt çalışmalarının akademik bir disiplin olarak gelişmesine, bu alanda yeni ve özgün çalışmaların yürütülmesine, Kürtler hakkında hazırlanmış yazılı, görsel ve sözlü eserlerin arşivlenerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve bu tür çalışmaları teşvik etmek, desteklemek, ağlar kurmak ve bu alanda bir merkeze dönüşmek.

Başta Kürt meselesi olmak üzere çeşitli toplumsal sorun ve çatışmaların diyalog ve barışçıl yollarla çözümü ve demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi, insan haklarına, kültürel ve siyasal çoğulculuğa dayanan bir toplum ve siyasal sistem oluşmasına yönelik akademik bilgi üretimine katkıda bulunmak.

Yaklaşan Etkinlikler
  • 08
  • Haz
Ali Yolunda Kürtler “Goran, Horasan, Anadolu”
  • 16:00 - 18:00
  • Zerzevan Konağı
  • 08
  • Haz
Kürt edebiyatından bir deste öykü ve şiir Duhok'tan
  • 15:00 - 17:00
  • İsmail Beşikci Vakfı / 1. Salon
Haberler