Perihan Ekinci - Tarık Ziya Ekinci Doktora ve Yüksek Lisan Bursu

Perihan Ekinci – Tarık Ziya Ekinci Doktora ve Yüksek Lisans Bursu

Daha önce sadece doktora öğrencilerini kapsayan burs başvurularımızın şartları genişletilmiş ve son başvuru tarihi uzatılmışmıştır.

İsmail Beşikci Vakfı, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ve Kürt çalışmaları kapsamında kabul edilebilecek bir konuda çalışan bir doktora adayına, “Perihan Ekinci - Tarık Ziya Ekinci Yüksek Lisans- Doktora Bursu” verecektir. Burs Kürt çalışmalarına katkı sunmak ve bu alanda emek veren genç araştırmacıları desteklemek amacıyla düzenlenmiştir. Burs duyurusu iki senede bir, sonu tek sayıyla biten yıllarda tekrar yapılacaktır.

Başvuracak adayların özgeçmişleri ve tez konularının kalitesi, fizibilitesi, orijinalliği ve alana olan katkısı göz önünde bulundurulacak ve akademisyenlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Bursu kazanan adaya 18 ay boyunca tez yazımı için aylık 4.000 TL ödenecektir. Başvurular en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar e-mail aracılığı ile vakfımıza yapılmalıdır. Başvuru sonuçları Mart ayı sonunda adaylara e-mail aracılığı ile bildirilecektir. 

Burs başvuru şartları ve kriterleri:

•    Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans-doktora programına kayıtlı olmak
•    Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında, Kürt çalışmaları kapsamında bir konu çalışmak
•    Tez yeterlik sınavını başarıyla geçmiş ve tez önerisi kurumca onaylanmış olmak
•    Vakıf üyesi ve vakıf üyelerinin birinci dereceden akrabası olmamak

Başvuru için istenilen belgeler:

1.    Varsa yayın ve ödüllerin de olduğu CV
2.    En fazla iki sayfa uzunluğunda motivasyon mektubu 
3.    Yüksek Lisans-Doktora Yeterlilik Sınavı ve Tez Önerisi Savunmasında başarılı olduğuna dair belge
4.    Öğrencinin tez aşamasında olduğunu gösteren belge
5.    Kabul edilmiş doktora tez önerisinin PDF formatındaki dosyası
6.    İki adet referans mektubu (öğrenci ile akademik etkileşimi olmuş akademisyenlerden)
7.    Öğrenci belgesi
8.    Lisans (ve yapmışsa tezli yüksek lisans) transkript belgesi
9.    Lisans (ve yapmışsa tezli yüksek lisans) mezuniyet belgesi
10.  Tezli lisans-yüksek lisans yapmış olması durumunda yaptığı tezin bir örneği
11.   Yüksek Lisans-Doktorada aldığı ve almakta olduğu dersleri gösteren transkript belgesi

Belirtilen belgelerin tek bir PDF dosyası halinde 


ekincibursu@ismailbesikcivakfi.org e-mail adresine “Perihan Ekinci -Tarık Ziya Ekinci Yüksek Lisans-Doktora Bursu Başvurusu” konu başlığı ile en geç 31 Aralık tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Referans mektubu ise, yazan kimse tarafından aynı e-mail adresine bizzat gönderilmelidir. Eksik veya başvuru tarihinden sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Sorularınız var ise ekincibursu@ismailbesikcivakfi.org e-mail adresine yazabilirsiniz. 

Yaklaşan Etkinlikler
  • 08
  • Haz
Ali Yolunda Kürtler “Goran, Horasan, Anadolu”
  • 16:00 - 18:00
  • Zerzevan Konağı
  • 08
  • Haz
Kürt edebiyatından bir deste öykü ve şiir Duhok'tan
  • 15:00 - 17:00
  • İsmail Beşikci Vakfı / 1. Salon
Haberler